Ljuset är tänt!

Nu har vi 2,5 km slinga på Heden och längs Storån med 67 ljuspunkter längs vägen.Tack vare flitiga frivilliga Rävlandabor kan vi nu alla vistas i det milda gula ljuset hela den mörka årstiden.

Ljuset är tänt från kl. 06.00 fram till det ljusnar.
På kvällen tänds ljuset i skymningen och släcks kl. 22.00.
Alla dagar.

Hela Rävlanda ska vara stolta över vad vi tillsammans lyckats bygga för vårt samhälle och för alla att ta del av.

Projektet är nu mer än halvvägs. Matlagningsmöjligheter och sittplatser och annat kommer!

Vill du också vara med och hjälpa till prata med Jan Hermansson. Vill du hellre ge en ekonomisk gåva till projektet sätt in valfri summa på BG 853-5726.

Mot ljusare tider

Alla stolpar är på plats.

Många är det som ställer frågan -och när blir det ljus i stolparna?

Ännu ej tänd stolpe

Kabel för inkoppling är grävd från slingan till Föreningsgården.

Anläggningens hjärta kommer att finnas i Föreningsgården vars medlemmar generöst öppnat sina dörrar för att göra plats för den utrustning som krävs.

Det är många timmars arbete som frivilliga Rävlandabor lägger av sin tid för att vi alla ska få gå i ljuset småningom.

 

Vill du praktiskt vara med och hjälpa till prata med Jan Hermansson. Vill du hellre ge en gåva till projektet sätt in valfri summa på BG 853-5726.

Alla gåvor, stora som små, tas emot med stor tacksamhet.