Slingan vandaliserad och vi behöver Din hjälp!

Vår fina naturslinga som vi tillsammans byggt på Heden har blivit utsatt för vandalisering vid två olika tillfällen. Stolpar är välta, kablar avslitna och ljuset är borta.

Det är särskilt tråkigt med tanke på hur uppskattad slingan och dess mötesplatser blivit, ett lyft för hela Rävlanda.  Vi vågar till och med tro att det finns de som med slingan upptäckt nöjet och nyttan av att röra sig i naturen.

Rävlanda Samhällsförening är ansvarig förening och vi har avsatt medel för normalt underhåll. Det som hänt kräver långt mer än normalt underhåll. För vandalisering har vi inga extra resurser och vi ber om Din hjälp nu. Det behövs både pengar och frivilliga för att vi ska få stolpar på plats och ljus igen på Heden.
Sätt in ditt bidrag på Rävlanda Samhällsförenings
Bankgiro 134-8051, märk ”Hälsa Naturen”.
Alla bidrag är välkomna, stora som små.
Händelsen är polisanmäld och vi ber alla vara lite extra vaksamma. Det är viktigt att vi pratar med varandra för att hjälpas åt att förhindra att det händer igen.

 

Tack

Styrelsen för Rävlanda Samhällsförening
Styrgruppen för projektet Hälsa Naturen

Valmöte i Rävlanda

Vad tänker våra kommunalpolitiker om Rävlanda?

Rävlanda Samhällsförening har bjudit in alla tio partier representerade i kommunfullmäktige till valmöte i Rävlanda. Sex har tackat ja till att komma för att berätta vad partiet planerar att genomföra om man vinner valet 14 september.

Program Valmöte Rävlanda Föreningsgård torsdag 21 augusti

19.00 Inledning av ordförande Jan Hermansson
19.05 Partierna har vardera fem minuter att presentera sitt valbudskap och svara på två övergripande frågor:
- hur ser partiet på allmänna kommunikationer till och från Rävlanda,
- hur vill partiet att bostadsbyggande  och infrastruktur i Rävlanda ska utvecklas
19.35 Paus med kaffe och hembakat
19.45 Frågor från publiken
Mötet varar som längst till kl. 21.

Moderator: Göran Karlsson

Väl mött!