Medlem

Bli medlem

Medlemsskapet betalas via Bankgiro 134-8051, eller via direktkontakt med någon i styrelsen.

  • 30 kronor per person
  • 50 kronor per familj

Medlemskapet gäller under det år medlemsavgiften betalats in.

Du väljer själv hur engagerad du vill vara. Kanske vill du aktivt driva en fråga eller kanske väljer du att vara stödmedlem.

Möte varje månad, höstens möten 2017

Föreningen håller öppna möten första tisdagen varje månad, kl. 19.00 i Föreningsgården. Vårens mötesdagar är:
9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 aprl, 8 maj
Höstens första möte hålls 9 september