Medlem

Bli medlem

Medlemsskapet betalas via Bankgiro 134-8051, eller via direktkontakt med någon i styrelsen.

  • 30 kronor per person
  • 50 kronor per familj

Medlemskapet gäller under det år medlemsavgiften betalats in.

Du väljer själv hur engagerad du vill vara. Kanske vill du aktivt driva en fråga eller kanske väljer du att vara stödmedlem.

Möten 2021

Beroende på Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassar vi föreningens möten under året.  Alla möten är öppna för medlemmar. Närmast planerade möte är måndag 1 mars kl. 19 i Föreningsgården. Föreningens årsmöte sker måndag 12 april, kl. 19.00 i Föreningsgården.