Projekt Hjärtsäkra Rävlanda

Projekt Hjärtsäkra Rävlanda har nyinflyttade Rävlandabor som initiativtagare;
Adam Gilborne och Lisa Gilborne. Målsättningen är att utbilda så många som möjligt av Rävlandas invånare i HLR Hjärt-lungräddning.
Alla Rävlandabor från 15 år erbjuds en 2-timmarsutbildning till självkostnadspris 100 kr. Kursen hålls kvällar och helger, anmälan till: ravlanda@safehlr.se

Utbildningens innehåll:

Hjärt- lungräddning på vuxen
- De första kritiska minuterna
- Kedjan som räddar liv
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvålivräddarteknik
- Åtgärder vid luftvägsstopp

Läs mer på www.safehlr.se