Årets första föreningsmöte

Välkomna till årets första möte med Rävlanda Samhällsförening

Vi träffas i Föreningsgården, tisdagen 12 januari, kl. 19.00

Väl mött!

Jan Hermansson
Ordförande