Årets första möte 11 januari 2022

Beroende på Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassar vi föreningens möten under året.  Alla möten är öppna för medlemmar. Närmast planerade möte är  tisdagen 11 januari kl. 19 på plats i Rävlanda Föreningsgård.

Till dess önskar vi 

God Jul
Gott Nytt År

Styrelsen

NOVEMBER MÅNADS GODA KRAFT UTSEDD!
Fokus ä
r samhällets stöttepelare och vi gratulerar Räddningstjänsten till November månads goda kraft. Läs mer om varför här

DECEMBER
Nominera din kandidat till Rävlandas glädjespridare senast 30 december. 

Detta gör du genom att skicka ett mejl (ravlanda.samhallsforening@gmail.com) eller lägga ditt förslag i lådan på Tempo. Skriv namn på den du nominerar och motivering för ditt bidrag och gärna ditt eget namn också. Styrelsen i Samhällsföreningen samlar in och utser månadens Goda kraft, som uppvaktas med blomma.