Nästa möte 10 april

Välkomna till april månads möte

Tisdag 10 april, kl. 19 i Föreningsgården, Rävlanda

Väl mött!
Styrelsen