EU-projekt Hälsa Naturen

Vad vill projektet åstadkomma?

En belyst naturslinga på 2,5 km på Heden och en mötesplats vid Storån, utformade så att alla oavsett ålder och hälsostatus får tillgång till naturen på egna villkor. Att öppna upp för möjligheten till gränsöverskridande möten, mellan generationer och sociala sammanhang är mötesplatsens uppgift. Informationspunkter och aktivitetsmöjligheter ska också skapas. Slingan ska binda samman Rävlanda: Boende centralt runt järnvägsstationen, Björkelids äldreboende, Hedgårdens serviceboende, skola och förskolor, församlingshem, hembygdsgård, föreningsgård och Värred.

Hur ska det gå till?

Rävlanda Samhällsförening har sökt och fått pengar från EU och Härryda kommun på närmare 1, 9 miljoner kronor. Drygt 3 miljoner kommer projektet att kosta så sponsring och ideellt arbete kommer också att behövas. Företag, institutioner, föreningar, privatpersoner. Alla. Man kan stötta genom att ge material eller pengar. Man kan också välja att praktiskt delta i någon del av projektet. Ingen insats är för liten. Vi ska inte glömma att en viktig del av syftet är att möta människor som vi inte annars skulle träffat, för att göra saker tillsammans och ha roligt.