Kontakt

Postadress
Rävlanda Samhällsförening
c/o Jan Hermansson
Stockabäck 152
438 97 Rävlanda

e-post: ravlanda.samhallsforening@gmail.com

Styrelsen

Katarina Eliasson, Ordförande
e-post: katta.eliasson@gmail.com
Telefon: 0705-744041

Katarina Nordling, vice ordförande
e-post: katarinanordling@hotmail.com

Eva-Karin Eriksson, sekreterare

Anna Müllerström, Kassör
E-post: a.mullerstrom@gmail.com
Telefon: 0703-286120

Veronica Kristensson, Ledamot
E-post: kveronica@live.se
Telefon: 0301-44 138

Marina Andihn, Ledamot
E-post: MAndihn@gategourmet.com
Telefon: 0301 – 44 482

Jan Hermansson, Ledamot
E-post: jan.hermansson2@telia.com
Telefon: 0705 664570

Mikael Khattab, suppleant

Emma Ahlqvist, suppleant

Valberedning: Dick Almén